Dr hab. Adam Ciarkowski

Katedra Zastosowań Informatyki, Zakład Modelowania i Analizy Systemów

Stanowisko - adiunkt


tel. 22 59 37 311
e-mail: adam_ciarkowski@sggw.pl
pok. 3/69, bud. 34

Dydaktyka

Konsultacje


Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2014/15

 1. Podstawy elektroniki (Z) - Informatyka I
  1. wykład - czwartek 12:15 - 13:45, s. Aula IV, b.34
  2. ćwiczenia - czwartek 8:45 - 10:15, 10;30 - 12:00, s. 3/83, b.34 i 14:00 - 15:30, s. 3/6, b.34
 2. Grafy i sieci (Z) - Informatyka I, wykład - środa 9:30-11:00 s. 3/82, b.34
 3. Kompresja danych (Z) - Informatyka II, wykład - wtorek 15:15 - 16:45 s. 3/6, b.34
  1. wykład - wtorek 8:15 - 9:45, s. 3/82, b.34
  2. lab - wtorek 9:45 - 10:30
 4. Seminarium magisterskie (Z) - Informatyka II - poniedziałek 10:30-12:00, s. 3/3, b.34
 5. Grafy i sieci (L) - Informatyka I
  1. wykład - środa 11:15-12:45 s. 3/82, b.34
  2. lab - środa 9:15-10:00 i 10:15-11:00 s. 3/83, b.34
 6. Teoria informacji (L) - Informatyka II, wykład - czwartek 12:00-13:30, s. 3/82, b.34
 7. Seminarium magisterskie (L) - Informatyka II - poniedziałek 10:45-12:15, s. 3/7, b.34

Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach

 1. Grafy i sieci - Informatyka i Ekonometria
 2. Grafy i sieci - Logistyka
 3. Cyfrowa transmisja danych - Informatyka
 4. Seminaria inżynierskie - Informatyka
 5. Seminaria magisterskie - Informatyka i Ekonometria

Tematyka prac dyplomowych

Lata 2012 i 2013 - promotor:
 1. Sylwester Gębczyk: Streaming multimediów na platformie Android na przykładzie aplikacji radia internetowego,
 2. Mateusz Melaniuk: Częstości występowania symboli w polskich tekstach w kontekście kodowania Huffmana.

Badania

Tematyka badań

 1. Dyfrakcja sygnałów elektromagnetycznych na obiektach poruszających się.
 2. Propagacja sygnałów elektromagnetycznych w ośrodkach dyspersyjnych.

Udział w grantach naukowych

 1. Grant KBN nr 8 T11D 020 18 (indywidualny)
 2. Grant KBN nr 0T00A01429 (kierownik projektu)
 3. Grant MNiSW nr 0 N517 418440

Główne publikacje

Cytowania

Według bazy Web of Science

Artykuły z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

 1. A. Ciarkowski, "Electromagnetic spherical wave reflection from a perfectly conducting surface of revolution", IEEE Trans. Antennas Propag., AP-29, 6, 964-967, 1981.
 2. A. Ciarkowski, J. Boersma i R. Mittra, "Plane-wave diffraction by a wedge - A spectral domain approach", IEEE Trans. Antennas Propag., AP-32, 1, 20-29, 1984.
 3. A. Ciarkowski, "Three-dimensional electromagnetic half-plane diffraction at the interface of different media", Radio Sci., 22, 6, 969-975, 1987.
 4. A. Ciarkowski, "Uniform and quasi-uniform asymptotic expansions of incomplete diffraction integrals", SIAM J. Appl. Math., 48, 6, 1217-1226, 1988.
 5. A. Ciarkowski, "Uniform asymptotic expansion of an integral with a saddle point, a pole and a branch point", Proc. R. Soc. Lond., A 426, 273-286, 1989.
 6. A. Ciarkowski, "On the field continuity condition in the problem of plane wave diffraction by a half-plane residing on the interface of two media", Wave Motion, 18, 227-241, 1993.
 7. A. Ciarkowski, "Asymptotic behaviour of the planar Green function of piezoelectrics", Wave Motion, 30, 197-203, 1999.
 8. A. Ciarkowski, "Electromagnetic pulse diffraction by a moving half-plane", PIER (Progress In Electromagnetic Research),64, 53-67, 2006.
 9. A. Popov i A. Ciarkowski, "A model problem for ultra-wide band ionospheric sounding", Wave Motion, 46, 480-487, 2009.
 10. A. Ciarkowski, "Scattering of an electromagnetic pulse by a moving wedge", IEEE Trans. Antennas Propag., 57, 3, 688-693, 2009.

Artykuły z listy B Ministerstwa

 1. A. Ciarkowski, "An application of uniform asymptotic theory of diffraction by a plane screen to the analysis of an open-ended waveguide", Acta Physica Polonica, A 47, 5, 621-631, 1975.
 2. W. Kołosowski, A. Charytoniuk, A. Ciarkowski i C. Więcek, "Skuteczna powierzchnia rozpraszania wstecznego idealnie przewodzącej struktury złożonej z dwóch wzajemnie przenikających się walców o wymiarach skończonych'', Biuletyn WAT, XXVI, 11, 99-110, 1977.
 3. A. Ciarkowski, "Electromagnetic signal propagation in a Lorentz dispersive medium", International Journal of Electronics and Telecommunication, 57, 3, 251-255, 2011.

Artykuły inne

 1. A. Ciarkowski, P. Machalica i Z. Pawłowski, "Gazowy licznik scyntylacyjny wypełniony argonem", Nukleonika, 12, 1967
 2. A. Ciarkowski, "Proportional counter for measuring beta-emitting sources of large area", Report IBJ, 1969

Wystąpienia konferencyjne

 1. A. Ciarkowski, "Electromagnetic plane wave diffraction by a moving half-plane", PIERS Symposium", 25-28.03.2013, Taipei

Doświadczenie zawodowe

Zatrudnienie

10/2008-dzisiaj
Katedra Zastosowań Informatyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wykształcenie

Dr hab. w dziedzinie nauk technicznych, specjalność elektronika

Doświadczenie międzynarodowe

 1. Invited Scientist w Technical University of Denmark, Lygby, 1980 (3 miesiące)
 2. Fulbright Scholar w University of Illinois, Urbana-Champaign, 1980-81 (10 miesięcy)